Реакција по однос на предлогот за воведување на етничка припадност во лична карта

Wednesday, 17 February 2021
Реакција по однос на предлогот за воведување на етничка припадност во лична карта

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико ги повикува поднесувачите на предлог законот, пратениците, Претседателот на Владата и Претседателот на државата сериозно да размислат за последиците од донесувањето на законот во кој ќе се воведе запишување на етничка припадност во личната карта.

Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

Thursday, 04 February 2021
Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

Целта на анализата е да се согледа говорот којшто се користи на социјалните мрежи кон ромската заедница. Првиот дел од анализата се однесува на најчесто користените изрази на омраза кон ромската заедница и влијанието кое може да го предизвика таквиот говор. Во вториот дел се објаснува правната рамка на Северна Македонија, политиките на Европската Унија и пристапот на Судот за Човекови Прави од Стразбур во однос на говорот на омраза на социјалните мрежи. Последниот дел се состои од заклучок и препораки во однос на законски измени, како и воведување на политики во различни области кои ќе придонесат кон зголемена толеранција...

Повик за финансиски асистент и логистика

Tuesday, 02 February 2021
Повик за финансиски асистент и логистика

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, Скопје распишува оглас за едно (1) слободно работно место на позиција асистент за финансии и логистика во рамки на проектот Активности за инклузија на Ромите финансиски поддржан од УСАИД.

COVID-19 within the Roma community in Serbia

Friday, 29 January 2021
COVID-19 within the Roma community in Serbia

National minorities represent 16.98% of the total population in Serbia. According to the data from the last census, the Roma represent the second largest national minority with a 2.05% share in the total population.

Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Wednesday, 27 January 2021
Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Во месец ноември 2020 година, Институтот за истражување и анализа на политики „Ромалитико“ – Скопје, дистрибуираше анкетен прашалник за потребите на истражување насловено „Истражување на степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија“.

« »

POLITICS

ECONOMY

LAW

GENDER EQUALITY

The Romalitico team is composed of current students and alumni from the Central European University - Hungary. The expertise and dedication for Romani issues are essential motivation for the future existence of Romalitico.

More...

Romalitico

Romalitico is officially registered as a non-governmental and non-profit "Institute for Policy Research and Analysis - Romalitico" registered under the Law on Associations and Foundations in the Republic of North Macedonia. Romalitico operates in three programs, Politics, Economics, Law and focuses on evidence-based research, advocacy, monitoring and evaluation.

Mission

The mission of Romalitico is to promote a dynamic open society through analyses, evidence-based research and advocacy for influencing public policies, the relationship of power and the allocation of resources for Roma in the Republic of North Macedonia and Europe.

Vision

The Vision of Romalitico is to strive to challenge the status quo and improve the situation of Roma in Europe.

Follow us

Facebook  |  Twitter  |  Youtube  |  Instagram

LATEST PUBLICATIONS

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]