На 6ти февруари 2020 се одржа Генерално Собрание на Ромалитико. На ова Генерално Собрание се презентираше наративниот и финансискиот извештај, се избраа нови членови на Собранието на Ромалито, се избраа нови членови на Управниот Одбор и се избра нов законски застапник и Директор на институтот.

The Governments of the #WesternBalkans are proposing a #DeclarationOfWesternBalkansPartners on #RomaIntegration within the #EU Enlargement Process. The declaration specifies the targets in Roma integration to be achieved by the Western Balkans economies by the time each becomes a Member State of the #EuropeanUnion.

Националната Конференција “Проценка на напредокот на РСМ во спроведувањето на јавните политики кон ромската заедница” е резултат на стратешките заложби на Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико.

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]