Генерално Собрание на Ромалитико

На 6ти февруари 2020 се одржа Генерално Собрание на Ромалитико. На ова Генерално Собрание се презентираше наративниот и финансискиот извештај, се избраа нови членови на Собранието на Ромалито, се избраа нови членови на Управниот Одбор и се избра нов законски застапник и Директор на институтот.

Членовите на Собранието на Ромалитико се следните:

- Силхан Саитов

- Мирсада Шабани

- Ариета Тахири

- Асиб Зекир

- Елсон Иљаз

- Саљије Ибраими

- Акиф Кариман

Членови на Управниот Одбор:

- Елвис Шаќири

- Силхан Саитов

- Асиб Зекир

Ве информираме дека за нов законски застапник и Директор на Институтот Ромалитико е избран Елвис Шаќири.

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]