На тема “децата на улица”

Гостување на Директорот Суад Скендери на Ромалитико на Канал 5 ТВ – Јасно и Гласно на тема “Децата на улица”

Децата на улица се соочуваат со различни проблеми. Лицата без документи е една од опфатените таргет групи кои се надвор од системот, што значи дека дел од децата на улица се без лична документација.

Овие деца не ги уживаат сите права, живеат во нелегализирани населби, субстандартни услови, надвор од образовниот, здравствениот систем, вработувањето и се испостаставува воедно дека живеењето во вакви услови резултира со пократок животен век од 10 години. Во врска со подобрување на условите за живот на овие деца потребен е интегративен медот во кои би се слкучиле повеќе институции. Потребно е системско решение, меѓутоа не со репресивни мерки бидејќи довербата на овие деца кон институциите би се намалила. 

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]