Со овој бриф сакаме да укажеме на потребата од измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите во Aгенцијата и пријавата на сите невработени лица кои се евидентираат.

Ромалитико заедно со ЦЕА подготвија бриф во однос на идентификувани неусогласености кои се однесуваат на поефикасна искористеност на активните програми за вработување.

Брифот е достапен на следниот линк: Бриф за политики:  Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

 

Partners and Supporters

   
   
     

Find Us

Contact us

ul. Aminta treti (Leninova) br.33A/1-25,
1000 Skopje, North Macedonia

+389 75 314 504

[email protected]