Бриф за политики: Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

Со овој бриф сакаме да укажеме на потребата од измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите во Aгенцијата и пријавата на сите невработени лица кои се евидентираат.

Ромалитико заедно со ЦЕА подготвија бриф во однос на идентификувани неусогласености кои се однесуваат на поефикасна искористеност на активните програми за вработување.

Брифот е достапен на следниот линк: Бриф за политики:  Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

 

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]