Истражување за учеството на ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Ова истражување е изработено од страна на тимот на Ромалитико за потребите на проектот „Барвалипе“- финансиски поддржан од Ромската канцеларија при Фондацијата Отворено Општество во Будимпешта, кој во Македонија го спроведува невладинатата организација Ромски Младински Центар од Куманово. Во рамките на ова истражување опфатени се пет општини во Република Македонија, каде што проектот се спроведуваше и тоа: Шуто Оризари, Тетово, Гостивар, Штип и Кочани.

Главна цел на ова истражување беше да се испита вклученоста на Ромската заедница во донесувањето на одлуки на локално ниво. За потребите на истражувањето се изработи прашалник, кој го спроведоа анкетари ангажирани од Ромскиот младински центар учесници на летната школа Барвалипе. 

Забелешка: Ова истражување ги искажува ставовите на авторите на Ромалитико кои го сублимираа мислењето на Ромската заедница, и не ги одразува мислењата на останатите засегнати страни. При користењето на ова истражување, другите автори се должни да го наведат изворот. 

За целосен интерактивен преглед на истражувањето кликнете тука

За целосен преглед превземете го истражувањето во .pdf форма тука

 

Partners and Supporters

     

Find Us

Contact us

Dimitrie Cuposki 25/1
1000 Skopje, North Macedonia

[email protected]