Повик за доставување на понуди за подготовка на хигиенски пакети

Петок, 29 Мај 2020
Повик за доставување на понуди за подготовка на хигиенски пакети

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико Скопје во рамките на проектот „Хуманитарна помош преку систем на мониторинг и координација за донации во ромската заедница“ финансиски поддржан од Цивика Мобилитас објавува повик за прибирање на понуди за подготовка на 160 хигиенски пакети.

Барање до МВР за донесување на Правилник за издавање на идентификациона исправа

Петок, 29 Мај 2020
Барање до МВР за донесување на Правилник за издавање на идентификациона исправа

Со оглед на тоа што Министерството за правда ги донесе потребните подзаконски акти потребни за започнување на процесот на регистрација на неевидентираните лица во процесот на регистрација на привремените лични документи, со ова барање бараме и МВР да го донесе потребниот правилник за издавање на идентификациона исправа на истите лица.

Барање за ослободување од административни трошоци на неевидентираните лица во матичната книга на родени

Петок, 29 Мај 2020
Барање за ослободување од административни трошоци на неевидентираните лица во матичната книга на родени

Од донесените подзаконски акти за добивање на извод на родени од посебната матична книга на родени за неевидентираните лица произлегуваат финансиски обврски во износ од 250 денари на уплатница поединечно за секое лице и слика во износ од 150 денари.

Реакција во однос на намалувањето на Буџетот за Поддршка на Декадата и Стратегија за Роми

Четврток, 21 Мај 2020
Реакција во однос на намалувањето на Буџетот за Поддршка на Декадата и Стратегија за Роми

Во текот на седницата одржана на 15 мај 2020, Владата на Република Северна Македонија донесе уредба за изменување и дополнување на буџетот за 2020 со цел да одговори на потребите на новонастанатата криза со Ковид вирусот. Со новиот ребаланс на Буџетот средствата наменети за Поддршка на декадата и стратегијата за Роми e намален за 34%, односно од 73 милиони денари на 48 милиони денари (основен буџет).

Отпорот во периодот на КОВИД-19 мора да продолжи!

Сабота, 16 Мај 2020
Отпорот во периодот на КОВИД-19 мора да продолжи!

Ромската заедница е како пиреј колку сакаш кошкај ја, корни ја, таа пак не умира и ќе се издигне над сите овие предизвици и гордо ќе го продолжи отпорот кои нашите предци го започнаа токму на денешен ден пред 76 години. Заедно ќе го продолжиме отпорот кој е започнат години наназад и ќе ставиме крај на нееднаквостите кои се случувале во минатото и сега.

« »

POLITICS

ECONOMY

LAW

GENDER EQUALITY

Тимот на Ромалитико се состои од студенти и алумни на Централно Европскиот Универзитет од Унгарија. Експертизата и посветеноста за Ромското прашање се клучна мотивација за иднината на постоењето на Ромалитико.

Повеќе...

Ромалитико

Ромалитико е официјално регистриран како невладин и непрофитен “Институт за Истражување и Анализа на Политики – Ромалитико” регистриран според Законот за здруженија и фондации во Република Северна Македонија. Ромалитико делува во три програми, Политика, Економија и Право и фокусира на истражувања базирани на докази, застапување, мониторинг и евалуација.

Мисија

Мисијата на Ромалитико е да промовира динамично отворено општество преку анализи, истражувања базирани на докази и застапување за влијание врз јавните политики, односот на моќта и распределбата на ресурсите за Ромите во Република Македонија и Европа.

Визија

Визијата на Ромалитико е да се стреми да ја предизвика статус-кво состојбата и да ја унапреди положбата на Ромите во Европа.

Следете не'

Facebook  |  Twitter  |  Youtube  |  Instagram

НАЈНОВИ ПУБЛИКАЦИИ

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]