Успешно завршени работилници од ТРЕТИОТ МОДУЛ на Барвалипе школата

Понеделник, 14 Јуни 2021
Успешно завршени работилници од ТРЕТИОТ МОДУЛ на Барвалипе школата

Во текот на викендот 12-13 Јуни, се одржа третиот модул од Барвалипе Школата. На обуката за правни монитори, учесниците можеа да се запознаат со концептот на правно застапување, при што низ практички примери и студии на случај мониторите добија вештини за практично застапување на одреден проблем од заедницата. На обуката за бизнис фацилитатори, главни теми кои се обработија беа креирање на бизнис план и финансиската конструкција на бизнис. Учесниците се здобија со вештини за истражување на пазарот, поставување на цени на производите/ услугите како и креирање на финансиска проекција на трошоците и приходите. Главни теми на третиот модул од обуката...

Националниот тим за поддршка на РОМАКТЕД II програмата на информативни средби со општините Гостивар и Тетово

Вторник, 15 Јуни 2021
Националниот тим за поддршка на РОМАКТЕД II програмата на информативни средби со општините Гостивар и Тетово

Денес на 15 јуни 2021 година Националниот тим за поддршка на имплементацијата на РОМАКТЕД II Програмата „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“ Ѓултен Мустафова проектен координатор од програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје и Мерсиха Усеин контакт точка од Институтот за истражување и анализа на политиките – Ромалитико како организација за поддршка на имплементацијата, одржа информативни средби со општините Гостивар и Тетово. На средбата со Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, Националниот тим за поддршка истакна дека втората фаза на РОМАКТЕД II програмата обезбедува поддршка на локалните власти да ги интегрираат специфичните активности за...

Средба со градоначалникот на општина Струмица

Понеделник, 14 Јуни 2021
Средба со градоначалникот на општина Струмица

Проектниот тим на Проект на УСАИД за инклузија на Ромите на 14 јуни 2021 година одржа средба со градоначаникот на општина Струмица, г-дин Коста Јаневски. На оваа средба беше презентиран проектот на УСАИД и се истакнаа целите и активностите на проектот со цел за понатамошна соработка. Заклучоците од состанокот беа дека е потребно да се поработи на подобрувањето на ситуацијата на Ромите во општината и да се почне со решавање на проблемите. Градоначалникот се согласи за понатамошна соработка и во иднина се очекува да се потпише меморандиум со општината.

Средба со градоначалникот на општина Велес

Вторник, 15 Јуни 2021
Средба со градоначалникот на општина Велес

Проектниот тим на Проект на УСАИД за инклузија на Ромите на 15 јуни 2021 година одржа средба со градоначаникот на општина Велес, г-дин Аце Коцевски. На оваа средба беше презентиран проектот на УСАИД и се истакнаа целите и активностите на проектот со цел за понатамошна соработка. Заклучоците од состанокот беа дека е потребно да се поработи на подигање на јавната свест на ромската заедница и да се едуцира истата за важноста од образованието и вработувањето. Општина Велес излезе во пресрет за обезбедување на простор за канцеларија и тоа дополнително ќе се утврди. Во иднина се очекува да се потпише меморандиум...

Информативна средба во рамки на втората фаза на РОМАКТЕД програмата со Дебар

Понеделник, 14 Јуни 2021
Информативна средба во рамки на втората фаза на РОМАКТЕД програмата со Дебар

Во рамки на втората фаза на РОМАКТЕД програмата „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“ на 14 јуни 2021 се одржаа информативнa средбa со општинaта Дебар. На средбата учествуваа градоначалникот на општина Хекуран Дука, претставници од општинската администрација и националниот тим за поддршка на РОМАКТЕД програмата, Ѓултен Мустафова проектен координатор и Мерсиха Усеин контакт точка од Институтот за истражување и анализа на политиките – Ромалитико како организација за поддршка на имплементацијата. Градоначалникот беше информиран за концептот и целите на втората фаза на РОМАКТЕД програмата. Националниот тим за поддршка истакна дека втората фаза на РОМАКТЕД програмата е...

« »

POLITICS

ECONOMY

LAW

GENDER EQUALITY

Тимот на Ромалитико се состои од студенти и алумни на Централно Европскиот Универзитет од Унгарија. Експертизата и посветеноста за Ромското прашање се клучна мотивација за иднината на постоењето на Ромалитико.

Повеќе...

Ромалитико

Ромалитико е официјално регистриран како невладин и непрофитен “Институт за Истражување и Анализа на Политики – Ромалитико” регистриран според Законот за здруженија и фондации во Република Северна Македонија. Ромалитико делува во три програми, Политика, Економија и Право и фокусира на истражувања базирани на докази, застапување, мониторинг и евалуација.

Мисија

Мисијата на Ромалитико е да промовира динамично отворено општество преку анализи, истражувања базирани на докази и застапување за влијание врз јавните политики, односот на моќта и распределбата на ресурсите за Ромите во Република Македонија и Европа.

Визија

Визијата на Ромалитико е да се стреми да ја предизвика статус-кво состојбата и да ја унапреди положбата на Ромите во Европа.

Следете не'

Facebook  |  Twitter  |  Youtube  |  Instagram

НАЈНОВИ ПУБЛИКАЦИИ

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]