The team from the Civil Society for Romani Integration 2020 project from Romalitico, these two days, June 17-19 participates in a regional workshop on the topics: of the EU Enlargement Strategy for Western European countries and progress reports on advocacy for the interests of Roma as well as effective using electoral processes and budget cycles.

#RomaIntegration #EU&Roma #Advocacy #Elections #BudgetCycle #Campaigns #CapacityBuilding

Националната Конференција “Проценка на напредокот на РСМ во спроведувањето на јавните политики кон ромската заедница” е резултат на стратешките заложби на Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико.

The Governments of the #WesternBalkans are proposing a #DeclarationOfWesternBalkansPartners on #RomaIntegration within the #EU Enlargement Process. The declaration specifies the targets in Roma integration to be achieved by the Western Balkans economies by the time each becomes a Member State of the #EuropeanUnion.

Програмскиот менаџер, Deniz Selmani во Оп-ед за порталот emagazin.mk го изрази својот став по однос на работата и позиционирањето на ромските политички партии за предвремените парламентарни избори во 2020 година.

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]