Собрание

   

Акиф Кариман

 

Образование: Доктор на медицина при Медицински Факултет Скопје.

Завршени програми:
Водење промени, лидерство, организирање и акција - Harvard Kennedy School од САД Организирање и водење политички кампањи - Hertie School of Governance- Berlin

 

Работен ангажман: Работен стипендист на ФОО - Канцеларија за Ромски Иницијативи како дел од меѓународниот тим за поддршка на групите за организирање на заедницата.


   

Силхан Саитов

 

Образование: Дипломиран доктор по медицина на Медицинскиот факултет при УКИМ – Скопје 

Магистерски студии во тек – Јавно здравје и здравствен менаџмент

 

Работен ангажман: Програмски менаџер – Здружение на граѓани Ромаверзитас, Скопје


 

Салије Ибраими

 

Образование: Дипломиран Правник при Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово 

 

Работен ангажман: Министерство за Правда – сектор за бесплатна правна помош и политички систем


   

Асиб Зекир

 

Образование: Апсолвент на УКИМ Економски Факултет, департман Финансиски Менаџмент

 

 

Работен ангажман: 

- Програмски менаџер во Иницијатива за Економски Развој на Ромите - РЕДИ Скопје

 - Управител на социјално претпријатие REDI Recycling


   

Аријета Тахири

 

Образование: Студентка на Медицински факултет (општа Медицина) при УКИМ

  

Работен ангажман: Медицинска сестра во приватна стоматолошка ординација „Д-р Екрем“


   

Елсон Иљаз

 

Образование: Дипломиран менаџер по бизнис администрација магистерски студии во тек - Факултет за економски науки при ЕУРМ

 

Работен ангажман: Економист за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје


Мирсада Шабани

 

Образование: Дипломиран правник на Државниот универзитет - Тетово

 

Работен ангажман: Помлад соработник во одделението за согласности за систематизации за институции од дејностите и јавните претпријатија, Сектор за поддрска на институции во јавниот сектор


 

Надире Реџепи

 

Образование: Магистер по економска политика на глобалните пазари од Централноевропскиот универзитет, Будимпешта.

 

Работен ангажман: Оперативен директор, РЕДИ


   

Марија Сулејманова

 

Образование: Дипломиран правник при Факултетот за правни науки – Јустинијан Први во Скопје и магистер по човекови права при Централно Европскиот Универзитет - ЦЕУ во Будимпешта.

 

Работен ангажман: Програмски Менаџер – Право, Ромалитико


   

Елвис Шаќири

 

Образование: Правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа, Магистерски студии во Будимпешта – Унгарија на Централно Европскиот Универзитет на програмата човекови права.

 

Работен ангажман: Извршен директор, Ромалитико


   

Суад Скендери

 

Образование: Дипломирал политички науки, меѓународни односи и новинарство на универзитетот ФОН, Mагистерски студии на Централноевропскиот универзитет за политички науки со специјализација методологија на истражување.

 

Работен ангажман: Програмски Менаџер – Политика, Ромалитико


   

Алберт Мемети

 

Образование: Има магистрирано на програмата Економија на светски пазари при Централно Европскиот Универзитет.

 

Работен ангажман: Програмски Менаџер – Економија, Ромалитико


   

Дениз Селмани

 

Образование: Дипломирал на студиската програма по јавна администрација на Југоисточниот Универзитет во Тетово.

 

Работен ангажман: Програм менаџер – Локална демократија, Ромалитико

 

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Мајаковски бр. 12/1-18,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]