ПРОГРАМА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмата за економски развој на Институтот има за цел да произведе висококвалитетни истражувања, политики базирани на докази и застапување на интересите на Ромската заедница во делот на креирање политики за вработување, вклучување на интересите на Ромите во фондовите на ЕУ и државниот буџет како и промоција на политики за економски развој на Ромската заедница. Во овие рамки, програмата за Економски развој ќе се фокусира на следниве приоритетни области:

Програма за Економски Развој

Домен: Искористување на фондовите (државниот буџет и финансирањето на ЕУ) за директна поддршка на ромската заедница.

Исход: Искористување на локалниот буџет на општините за решавање на локалните

проблеми на Ромската заедница 

Исход: Вклучување на приоритетните потреби на Ромската заедница во државниот буџет

Исход: Финансирање на приоритетите на Ромската заедница

Исход: Зголемување на државниот буџет за интеграција на Ромите

Исход: Зголемена финансиска рамка за поддршка на Ромската заедница

Домен: Канализирање на приоритетите на Ромите во националната и ЕУ агендата преку таргетирани и меинстрим јавни политики

Исход: Вклученост на Ромските млади во програмата за Гаранција за млади

Исход: Креирање на политики за формализирање и поддршка на Ромската бизнис заедница

Исход: Носење на политики за рамномерен регионален развој и вклучување на Ромите во постоечките стратегии за Локален економски развој

Исход: Зголемување на опфатот на Роми како корисници на постоечките мерки за вработување

Исход: Воведување на нови програми во рамките на постоечките мерки за вработување кои ги отсликува потребите на Ромската заедница.

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]