Бриф за политики: Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

Со овој бриф сакаме да укажеме на потребата од измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите во Aгенцијата и пријавата на сите невработени лица кои се евидентираат.

Ромалитико заедно со ЦЕА подготвија бриф во однос на идентификувани неусогласености кои се однесуваат на поефикасна искористеност на активните програми за вработување.

Брифот е достапен на следниот линк: Бриф за политики:  Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

 

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]