ПРОГРАМА ЗА ПОЛИТИЧКО ЗАЈАКНУВАЊЕ

Предизвикани од динамичниот политички контекст на државата, програмата за политичко зајакнување на ромската заедница својата работа ќе ја фокусира во следниве програмски приоритети:

 

  Стратешка цел: Остварување на правата на ромската заедница загарантирани со Охридскиот рамковен договор      
 

Приоритетна област| Користење на јазикот и симболите

Цел на приоритет: Унапредување и реализација на употребата на Ромскиот јазик и симболите

1. Специфична цел: Користење на ромскиот јазик и симболите во општините каде што живеат поголем процент на Роми

     

И покрај што е загарантирано со ОРД користењето на јазикот и симболите на локално ниво освен во Шуто Оризари, останатите општини не се посветуваат на развојот на културата, употреба на јазикот, изучување на јазикот во образованието и употребата на симболите на ромската заедница. Водени од позитивната пракса на општина Куманово која што преку советот донесе одлука за ромскиот јазик да стане официјален јазик на општината и покрај тоа што ромската заедница не го исполнува членот кој што предвидува дека е потребни се 20% од вкупното население да се декларира дека припаѓа на одредена етничка заедница.

         

 

  Стратешка цел: Зголемување на политичкото претставување на Ромите и обезбедување добро владеење на избраните функционери      
 

Приоритетна Област | Избори и добро владеење

Цел на приoритет: Ромската заедница го остварува своето право на глас преку информиран избор.

  1. Специфична цел: Едукација на гласачите за информиран избор

2. Специфична цел: Отчетност и достапност на избраните функционери пред и по изборите.

     

Република Македонија во последните неколку години многу често организира избори при што гласовите на ромската заедница се најчесто злоупотребувани во полза на одредени политички субјекти. Голем дел од ромската заедница гласаат не гласаат по свое убедување и не се информирани за што точно гласаат. Исто така, голем дел од ромската заедница не излегуваат да гласаат на избори поради неинформираност, пасивност, притисок да гласаат за одредена политичка партија или пак ја изгубиле довербата дека нешто може да промени нивниот глас.

         

 

  Стратешка цел: Канализирање на приоритетите на Ромите во националната и ЕУ агенда преку таргетирани и меинстрим јавни политики      
 

Приоритетна Област | Преговори на Рeпублика Северна Македонија со ЕУ

Цел на приoритет: Интеграцијата на Ромите да биде дел од преговорите за пристапување во Република Македонија

  1. Специфична цел: Вклучување на потребите на Ромите во јавните политики во Македонија
  2. Специфична цел: Учество на Ромите во процесот на интеграција на земјата во ЕУ
     

Република Македонија со договорот од Преспа чекори кон решавање на спорот со Република Грција, а со тоа и кон започнување на преговори за влез во ЕУ и НАТО. Меѓутоа, ромската интеграција во Република Македонија продолжува да биде само декларативно изнесена од страна на државата и политичарите без да бидат преземени посериозни чекори. И покрај тоа што е започнат скрининг процесот, а многу веројатно наскоро ќе започнат да се отвораат и поглавјата, многу веројатно е Роми да не учествуваат во работните групи. Неучествувањето во овие процеси ќе значи и изоставување на ромската интеграција и губење на фокус на државната агенда.

         

 

  Стратешка цел: Сензитивизирање на националните и локалните институции за постоењето на Антициганизмот      
 

Приоритетна Област: Антициганизам

Цел на приоритет: Подигање на свеста на институционално ниво за постоењето на антициганизмот

1. Специфична цел: Подигнување на свеста на институционално ниво за антициганизмот

     

Во Република Македонија концептот на антициганизам сеуште се гледа низ призмата на дискриминација без да се има во предвид дека антициганимот претставува широк концепт на расизам изразен кон ромската заедница. Исто така, ромската заедница не е информирана што точно претставува антициганизмот, иако секојдневно се соочуваат со различни форми на антициганизам. Недоволната информираност на државните институциите за постоењето на институционален антициганизам придонесува расизмот кон ромската заедница да се проширува без никој да сноси одговорност.

         

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Мајаковски бр. 12/1-18,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]