ПРОГРАМА ЗА ПОЛИТИЧКО ЗАЈАКНУВАЊЕ

Предизвикани од динамичниот политички контекст на државата, програмата за политичко зајакнување на ромската заедница својата работа ја фокусира во следниве програмски приоритети:


Програма за Политичко Зајакнување

Домен: Зголемување политичкото претставување на Ромите и обезбедување добро владеење на избраните функционери

Исход: Едукација на гласачите за информиран избор

Исход: Отчетност и достапност на избраните функционери пред и по изборите

Домен: Канализирање на приоритетите на Ромите во националната и ЕУ агендата преку таргетирани и меинстрим јавни политики

Исход: Вклучување на потребите на Ромите во јавните политики во Македонија

Исход: Учество на Ромите во процесот на интеграција на земјата во ЕУ

Домен: Остварување на правата на ромската заедница загарантирани со Охридскиот рамковен договор

Исход: Користење на ромскиот јазик и симболите во општините каде што живеат поголем процент на Роми

Домен: Сензитивизирање на националните и локалните институции за Антициганизмот

Исход: Подигнување на свеста на институционално ниво за Антициганизмот

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]