ПРОГРАМА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ

Програмата за правно зајакнување се фокусира на три стратешки цели од кои произлегуваат четири целни приоритети.

Програма за Правно Зајакнување

Домен: Зголемување политичкото претставување на Ромите и обезбедување добро владеење на избраните функционери

Исход: Една изборна единица без изборен праг

Домен: Канализирање на приоритетите на Ромите во националната и ЕУ агендата преку таргетирани и меинстрим јавни политики

Исход: Проценка на влијание на регулативата врз ромската заедница

Исход: Подготовка на препораки и предлог-законски измени

Домен: Остварување на правата на ромската заедница загарантирани со Охридскиот рамковен договор

Исход: Правична застапеност на Ромите во јавната и државната администрација

Исход: Правична застапеност на Ромите во јавната и државната администрација

Домен: Сензитивизирање на националните и локалните институции за Анти- Циганизмот

Исход: Реформа на комисијата за заштита од дискриминација

Исход: Правна заштита од дискриминација

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]